DailyVerses.net

27 Biblické verše o Milosrdenstvo

« Hebrejom 4:16 »

KAT
X
CUV
Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.所 以 , 我 們 只 管 坦 然 無 懼 的 來 到 施 恩 的 寶 座 前 , 為 要 得 憐 恤 , 蒙 恩 惠 , 作 隨 時 的 幫 助 。
Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.經 上 說 : 我 喜 愛 憐 恤 , 不 喜 愛 祭 祀 。 這 句 話 的 意 思 , 你 們 且 去 揣 摩 。 我 來 本 不 是 召 義 人 , 乃 是 召 罪 人 。
Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení.然 而 , 神 既 有 豐 富 的 憐 憫 , 因 他 愛 我 們 的 大 愛 , 當 我 們 死 在 過 犯 中 的 時 候 , 便 叫 我 們 與 基 督 一 同 活 過 來 。 你 們 得 救 是 本 乎 恩 。
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.神 啊 , 求 你 按 你 的 慈 愛 憐 恤 我 ! 按 你 豐 盛 的 慈 悲 塗 抹 我 的 過 犯 ! 求 你 將 我 的 罪 孽 洗 除 淨 盡 , 並 潔 除 我 的 罪 !
Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy, prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva? Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní.神 啊 , 有 何 神 像 你 , 赦 免 罪 孽 , 饒 恕 你 產 業 之 餘 民 的 罪 過 , 不 永 遠 懷 怒 , 喜 愛 施 恩 ?
Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.你 們 饒 恕 人 的 過 犯 , 你 們 的 天 父 也 必 饒 恕 你 們 的 過 犯 。
A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.耶 和 華 必 然 等 候 , 要 施 恩 給 你 們 ; 必 然 興 起 , 好 憐 憫 你 們 。 因 為 耶 和 華 是 公 平 的 神 ; 凡 等 候 他 的 都 是 有 福 的 !
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý.耶 和 華 啊 , 求 你 記 念 你 的 憐 憫 和 慈 愛 , 因 為 這 是 亙 古 以 來 所 常 有 的 。 求 你 不 要 記 念 我 幼 年 的 罪 愆 和 我 的 過 犯 ; 耶 和 華 啊 , 求 你 因 你 的 恩 惠 , 按 你 的 慈 愛 記 念 我 。
Lebo Pán, váš Boh, je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu.你 們 的 神 有 恩 典 、 施 憐 憫 。 你 們 若 轉 向 他 , 他 必 不 轉 臉 不 顧 你 們 。
Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.所 以 弟 兄 們 , 我 以 神 的 慈 悲 勸 你 們 , 將 身 體 獻 上 , 當 作 活 祭 , 是 聖 潔 的 , 是 神 所 喜 悅 的 ; 你 們 如 此 事 奉 乃 是 理 所 當 然 的 。
Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie!這 卻 怎 麼 樣 呢 ? 我 們 在 恩 典 之 下 , 不 在 律 法 之 下 , 就 可 以 犯 罪 麼 ? 斷 乎 不 可 !
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!願 主 我 們 神 的 榮 美 歸 於 我 們 身 上 。 願 你 堅 立 我 們 手 所 做 的 工 ; 我 們 手 所 做 的 工 , 願 你 堅 立 。
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.神 愛 世 人 , 甚 至 將 他 的 獨 生 子 賜 給 他 們 , 叫 一 切 信 他 的 , 不 至 滅 亡 , 反 得 永 生 。
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.施 恩 與 人 、 借 貸 與 人 的 , 這 人 事 情 順 利 ; 他 被 審 判 的 時 候 要 訴 明 自 己 的 冤 。
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.我 一 生 一 世 必 有 恩 惠 慈 愛 隨 著 我 ; 我 且 要 住 在 耶 和 華 的 殿 中 , 直 到 永 遠 。
Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo, tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.耶 和 華 啊 , 求 你 不 要 向 我 止 住 你 的 慈 悲 ! 願 你 的 慈 愛 和 誠 實 常 常 保 佑 我 !
Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná (z nich) a nechá (hriech), dosiahne milosrdenstvo.遮 掩 自 己 罪 過 的 , 必 不 亨 通 ; 承 認 離 棄 罪 過 的 , 必 蒙 憐 恤 。
Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.只 是 過 犯 不 如 恩 賜 , 若 因 一 人 的 過 犯 , 眾 人 都 死 了 , 何 況 神 的 恩 典 , 與 那 因 耶 穌 基 督 一 人 恩 典 中 的 賞 賜 , 豈 不 更 加 倍 的 臨 到 眾 人 麼 ?
Z hlbín volám k tebe, Pane; Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.耶 和 華 啊 , 我 從 深 處 向 你 求 告 ! 主 啊 , 求 你 聽 我 的 聲 音 ! 願 你 側 耳 聽 我 懇 求 的 聲 音 !
Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.他 對 我 說 : 我 的 恩 典 夠 你 用 的 , 因 為 我 的 能 力 是 在 人 的 軟 弱 上 顯 得 完 全 。 所 以 , 我 更 喜 歡 誇 自 己 的 軟 弱 , 好 叫 基 督 的 能 力 覆 庇 我 。
Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný.然 而 你 大 發 憐 憫 , 不 全 然 滅 絕 他 們 , 也 不 丟 棄 他 們 ; 因 為 你 是 有 恩 典 、 有 憐 憫 的 神 。
Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“那 時 , 彼 得 進 前 來 , 對 耶 穌 說 : 主 阿 , 我 弟 兄 得 罪 我 , 我 當 饒 恕 他 幾 次 呢 ? 到 七 次 可 以 麼 ? 耶 穌 說 : 我 對 你 說 , 不 是 到 七 次 , 乃 是 到 七 十 個 七 次 。
Nech opustí bezbožný svoju cestu, hriešny človek svoje zmýšľanie a vráti sa k Pánovi, on sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu, veď mnoho odpúšťa!惡 人 當 離 棄 自 己 的 道 路 ; 不 義 的 人 當 除 掉 自 己 的 意 念 。 歸 向 耶 和 華 , 耶 和 華 就 必 憐 恤 他 ; 當 歸 向 我 們 的 神 , 因 為 神 必 廣 行 赦 免 。
Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho.因 為 你 們 蒙 恩 , 不 但 得 以 信 服 基 督 , 並 要 為 他 受 苦 。
Vráť sa, odpadlica Izrael, hovorí Pán, nebude sa mi na vás mračiť tvár, veď som milosrdný, hovorí Pán. - Nebudem sa hnevať naveky.背 道 的 以 色 列 啊 , 回 來 吧 ! 我 必 不 怒 目 看 你 們 ; 因 為 我 是 慈 愛 的 , 我 必 不 永 遠 存 怒 。 這 是 耶 和 華 說 的 。

Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.願 主 耶 穌 基 督 的 恩 惠 、 神 的 慈 愛 、 聖 靈 的 感 動 , 常 與 你 們 眾 人 同 在 !
Predošlý12Ďalší

Čítať viac

Komentárov
On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!