DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Nádej

«Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú… Jeremiáš 29:11»
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.
Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God.
Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.But they who wait for the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles; they shall run and not be weary; they shall walk and not faint.
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.
Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope.
Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love.
A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope.
Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.You are my hiding place and my shield; I hope in your word.
Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.
Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.
Ja však budem hľadieť na Pána, dôverovať budem v Boha svojej spásy; môj Boh ma vyslyší.But as for me, I will look to the Lord; I will wait for the God of my salvation; my God will hear me.
Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life.
Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.“The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.
Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.I wait for the Lord, my soul waits, and in his word I hope.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you.
A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound.
Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.
Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.
Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.There is one body and one Spirit—just as you were called to the one hope that belongs to your call.

Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.

Náhodný Biblický verš

A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!