DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Nádej

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.
Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.
Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.
Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; And patience, experience; and experience, hope.
Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.
Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.
Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)
Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord.
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.
Ja však budem hľadieť na Pána, dôverovať budem v Boha svojej spásy; môj Boh ma vyslyší.Therefore I will look unto the Lord; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.
Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.The Lord is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.
A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.Let thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in thee.
Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.I wait for the Lord, my soul doth wait, and in his word do I hope.
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.The Spirit of the Lord God is upon me; because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound.
Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear.
Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory.
Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling.

Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.
Čítať viac...

Biblický verš dňa

Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček