DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Ochrana

«Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Efezanom 6:11»
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. sela
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.
Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen; denn der HERR, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen.
Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“So können wir getrost sagen: »Der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten; was kann mir ein Mensch tun?«
Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die sich zum Rechtsstreit gegen dich erhebt, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der HERR.
Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stärkt mich, und deine Huld macht mich groß. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.
Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen tun?
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.
Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.Du bist mein Schutz und mein Schild; ich hoffe auf dein Wort.
Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich will heben und tragen und erretten.
Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.Gottes Weg ist vollkommen, das Wort des HERRN ist durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben.
Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte; denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not.
Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.Aber du, HERR, bist der Schild für mich, du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor.
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.Alle Worte Gottes sind im Feuer geläutert; er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Der Name des HERRN ist eine feste Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt.
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!Lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!
Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?Denn wer ist Gott, wenn nicht der HERR? Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott?
Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.

Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken?
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.

Náhodný Biblický verš

Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!