DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Ochrana

«Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Efezanom 6:11»
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. Selah
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.God is our refuge and strength, A very present help in trouble.
Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.
Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“So we may boldly say: “The Lord is my helper; I will not fear. What can man do to me?”
Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.“No weapon formed against you shall prosper, And every tongue which rises against you in judgment You shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, And their righteousness is from Me,” Says the Lord.
Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.You have also given me the shield of Your salvation; Your right hand has held me up, Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me, So my feet did not slip.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Preserve me, O God, for in You I put my trust.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.
Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?
Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.I can do all things through Christ who strengthens me.
Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.Even to your old age, I am He, And even to gray hairs I will carry you! I have made, and I will bear; Even I will carry, and will deliver you.
Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.As for God, His way is perfect; The word of the Lord is proven; He is a shield to all who trust in Him.
Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.But I will sing of Your power; Yes, I will sing aloud of Your mercy in the morning; For You have been my defense And refuge in the day of my trouble.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.
Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.But You, O Lord, are a shield for me, My glory and the One who lifts up my head.
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.Every word of God is pure; He is a shield to those who put their trust in Him.
Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?Or do you think that I cannot now pray to My Father, and He will provide Me with more than twelve legions of angels?
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.
Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?For who is God, except the Lord? And who is a rock, except our God?

Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!