DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Ochrana

«Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Efezanom 6:11»
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Pausa
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.
Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te; egli non ti lascerà e non ti abbandonerà.
Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“Così noi possiamo dire con piena fiducia: «Il Signore è il mio aiuto; non temerò. Che cosa potrà farmi l’uomo?»
Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.«Nessun’arma fabbricata contro di te riuscirà; ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l’eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me», dice il Signore.
Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.Tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha reso grande. Tu hai allargato la via davanti ai miei passi e i miei piedi non hanno vacillato.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Proteggimi, o Dio, perché io confido in te.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli.
Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?Il Signore è per me, io non temerò; che cosa può farmi l’uomo?
Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.Tu sei il mio rifugio e il mio scudo; io spero nella tua parola.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizie io vi porterò; io vi ho fatti e io vi sosterrò; sì, vi porterò e vi salverò.
Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.La via di Dio è perfetta; la parola del Signore è purificata con il fuoco; egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in lui.
Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.Ma io canterò la tua potenza e al mattino loderò ad alta voce la tua bontà, perché tu sei stato per me una fortezza, un rifugio nel giorno dell’avversità.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita.
Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.Ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo.
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi chi sarà contro di noi?
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei; poiché egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo.
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.Ogni parola di Dio è affinata con il fuoco. Egli è uno scudo per chi confida in lui.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Il nome del Signore è una forte torre; il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio.
Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi mandi in questo istante più di dodici legioni d’angeli?
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?Infatti chi è Dio all’infuori del Signore? Chi è rocca all’infuori del nostro Dio?

Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!Imparate a fare il bene; cercate la giustizia, rialzate l’oppresso, fate giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova!
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!