DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

43 Biblické verše o Ochrana

«Efezanom 6:11»
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás. Selah
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará.
Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre.
Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.Me diste asimismo el escudo de tu salvación; Tu diestra me sustentó, Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, Y mis pies no han resbalado.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.Mi escondedero y mi escudo eres tú; En tu palabra he esperado.
Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré.
Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de Jehová; Escudo es a todos los que en él esperan.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.
Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de mañana tu misericordia; Porque has sido mi amparo Y refugio en el día de mi angustia.
Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza.
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.A Jehová he puesto siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre.
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!Aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.Jehová redime el alma de sus siervos, Y no serán condenados cuantos en él confían.
Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?

Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Napodobňujte Boha ako milované deti.

Náhodný Biblický verš

A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.

Biblický verš dňa

Napodobňujte Boha ako milované deti.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!