DailyVerses.net

71 Biblické verše o Uctievanie

« Izaiáš 25:1 »

KAT
X
NKJV
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.
Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you.
Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA.Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord!
O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.
Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.
Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.Bless the Lord, O my soul; And all that is within me, bless His holy name!
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever.
Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.Though the fig tree may not blossom, Nor fruit be on the vines; Though the labor of the olive may fail, And the fields yield no food; Though the flock may be cut off from the fold, And there be no herd in the stalls— Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.O God, You are my God; Early will I seek You; My soul thirsts for You; My flesh longs for You In a dry and thirsty land Where there is no water.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.Let my mouth be filled with Your praise And with Your glory all the day.
Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!Yours, O Lord, is the greatness, The power and the glory, The victory and the majesty; For all that is in heaven and in earth is Yours; Yours is the kingdom, O Lord, And You are exalted as head over all.
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God.
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.Therefore You are great, O Lord God. For there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name YAH, And rejoice before Him. A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation.
Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen.
Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God; For I shall yet praise Him, The help of my countenance and my God.
Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.Oh come, let us worship and bow down; Let us kneel before the Lord our Maker.
Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“For it is written: “As I live, says the Lord, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.”
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!
Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.I spread out my hands to You; My soul longs for You like a thirsty land. Selah
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“O my soul, you have said to the Lord, “You are my Lord, My goodness is nothing apart from You.”
Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.I cried to Him with my mouth, And He was extolled with my tongue.
Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem Kráľa nebies, ktorého všetky činy sú pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche.Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all of whose works are truth, and His ways justice. And those who walk in pride He is able to put down.

Veď tvoja milosť je lepšia než život; moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.Because Your lovingkindness is better than life, My lips shall praise You. Thus I will bless You while I live; I will lift up my hands in Your name.
Predošlý123Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android