DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

22 Biblické verše o Úprimnosť

«1. Jánov 3:18»
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.
Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo.Better is a little with righteousness than great revenues without right.
Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed; but setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light.
Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.
Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.Lying lips are abomination to the Lord: but they that deal truly are his delight.
Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.
Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.For there is nothing covered, that shall not be revealed; neither hid, that shall not be known.

Biblický verš dňa

Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok.
Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.

Náhodný Biblický verš

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Biblický verš dňa

Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!