DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Všemocný

«Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje… 1. Kroník 29:11»
Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!耶 和 華 啊 , 尊 大 、 能 力 、 榮 耀 、 強 勝 、 威 嚴 都 是 你 的 ; 凡 天 上 地 下 的 都 是 你 的 ; 國 度 也 是 你 的 , 並 且 你 為 至 高 , 為 萬 有 之 首 。
Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?我 是 耶 和 華 , 是 凡 有 血 氣 者 的 神 , 豈 有 我 難 成 的 事 麼 ?
Lebo Bohu nič nie je nemožné.因 為 , 出 於 神 的 話 , 沒 有 一 句 不 帶 能 力 的 。
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.主 神 說 : 我 是 阿 拉 法 , 我 是 俄 梅 戛 , 是 昔 在 、 今 在 、 以 後 永 在 的 全 能 者 。
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“住 在 至 高 者 隱 密 處 的 , 必 住 在 全 能 者 的 蔭 下 。 我 要 論 到 耶 和 華 說 : 他 是 我 的 避 難 所 , 是 我 的 山 寨 , 是 我 的 神 , 是 我 所 倚 靠 的 。
Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.耶 和 華 萬 軍 之 神 啊 , 求 你 使 我 們 回 轉 , 使 你 的 臉 發 光 , 我 們 便 要 得 救 !
Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.耶 和 華 本 為 大 , 該 受 大 讚 美 ; 其 大 無 法 測 度 。
Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.主 耶 和 華 啊 , 你 曾 用 大 能 和 伸 出 來 的 膀 臂 創 造 天 地 , 在 你 沒 有 難 成 的 事 。
Bohatstvo a sláva pochádza od teba, ty panuješ nad všetkým, v tvojej ruke je sila a moc a v tvojej moci je zveľadiť a upevniť všetko.豐 富 尊 榮 都 從 你 而 來 , 你 也 治 理 萬 物 。 在 你 手 裡 有 大 能 大 力 , 使 人 尊 大 強 盛 都 出 於 你 。
A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.因 為 我 深 信 無 論 是 死 , 是 生 , 是 天 使 , 是 掌 權 的 , 是 有 能 的 , 是 現 在 的 事 , 是 將 來 的 事 , 是 高 處 的 , 是 低 處 的 , 是 別 的 受 造 之 物 , 都 不 能 叫 我 們 與 神 的 愛 隔 絕 ; 這 愛 是 在 我 們 的 主 基 督 耶 穌 裡 的 。
Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.自 從 造 天 地 以 來 , 神 的 永 能 和 神 性 是 明 明 可 知 的 , 雖 是 眼 不 能 見 , 但 藉 著 所 造 之 物 就 可 以 曉 得 , 叫 人 無 可 推 諉 。
Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.地 和 其 中 所 充 滿 的 , 世 界 和 住 在 其 間 的 , 都 屬 耶 和 華 。
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.我 還 有 末 了 的 話 : 你 們 要 靠 著 主 , 倚 賴 他 的 大 能 大 力 作 剛 強 的 人 。
Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.但 願 尊 貴 、 榮 耀 歸 與 那 不 能 朽 壞 、 不 能 看 見 、 永 世 的 君 王 、 獨 一 的 神 , 直 到 永 永 遠 遠 。 阿 們 !
Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete.小 子 們 哪 , 你 們 是 屬 神 的 , 並 且 勝 了 他 們 ; 因 為 那 在 你 們 裡 面 的 , 比 那 在 世 界 上 的 更 大 。
On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je vo tme, a svetlo s ním býva.他 顯 明 深 奧 隱 秘 的 事 , 知 道 暗 中 所 有 的 , 光 明 也 與 他 同 居 。
Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha.他 使 人 貧 窮 , 也 使 人 富 足 , 使 人 卑 微 , 也 使 人 高 貴 。
Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.耶 和 華 啊 , 我 舌 頭 上 的 話 , 你 沒 有 一 句 不 知 道 的 。
Urobím ich a okolie svojho pahorku požehnaním, v príhodnom čase spustím dážď, bude to požehnaný lejak.我 必 使 他 們 與 我 山 的 四 圍 成 為 福 源 , 我 也 必 叫 時 雨 落 下 , 必 有 福 如 甘 霖 而 降 。
Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.“他 說 : 阿 爸 ! 父 阿 ! 在 你 凡 事 都 能 ; 求 你 將 這 杯 撤 去 。 然 而 , 不 要 從 我 的 意 思 , 只 要 從 你 的 意 思 。
Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ A satan sa vzdialil spred Pánovej tváre.耶 和 華 對 撒 但 說 : 「 凡 他 所 有 的 都 在 你 手 中 ; 只 是 不 可 伸 手 加 害 於 他 。 」 於 是 撒 但 從 耶 和 華 面 前 退 去 。

Biblický verš dňa

Nezdaj sa múdrym sebe samému.
Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu!
To bude zachovávať tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.

Náhodný Biblický verš

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! To bude zachovávať tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!