DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

114 Biblické verše o Život (3/5)

« Rimanom 14:8 »
Katolícky prekladEnglish Standard Version
Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.
Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.For if we live, we live to the Lord, and if we die, we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's.
„Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť.“All things are lawful for me,” but not all things are helpful. “All things are lawful for me,” but I will not be dominated by anything.
Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent.
A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”
Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy, lebo nimi ma oživuješ.I will never forget your precepts, for by them you have given me life.
Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.
Veď tvoja milosť je lepšia než život; moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live; in your name I will lift up my hands.
Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, “You shall be holy, for I am holy.”
Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life.
A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.
Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela.For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh.
Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, no napokon (predsa len) vedie do smrti.There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death.
Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.So also faith by itself, if it does not have works, is dead.
Poznal som, že pre nich niet lepšieho, ako radovať sa a dopriať si blaženosti vo svojom živote. Aj to, že všetci ľudia môžu jesť a piť a dopriať si blaženosti za všetku svoju námahu, je dar od Boha.I perceived that there is nothing better for them than to be joyful and to do good as long as they live; also that everyone should eat and drink and take pleasure in all his toil—this is God's gift to man.
Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.
Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom.As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today.
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly.
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev.Do not be anxious about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on. For life is more than food, and the body more than clothing.
Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.For the love of Christ controls us, because we have concluded this: that one has died for all, therefore all have died; and he died for all, that those who live might no longer live for themselves but for him who for their sake died and was raised.
Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.For freedom Christ has set us free; stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery.
Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: »Veď aj jeho pokolenie sme.«For ‘In him we live and move and have our being’; as even some of your own poets have said, ‘For we are indeed his offspring.’
Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it.
Bo takto hovorí Najvyšší, Velebný, čo tróni večne a Svätý je jeho meno: „Na vysokom a svätom mieste prebývam a so skrúšeným a pokorným v duchu, aby som oživil ducha pokorných, aby som oživil srdce skrúšených.“For thus says the One who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is Holy: “I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite.”
Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night.
Biblický verš dňa
2. Timotejovi 4:7-8
Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!