DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Život

«Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život… Žalm 121:7-8»
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.The Lord shall preserve you from all evil; He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in From this time forth, and even forevermore.
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.
Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.As in water face reflects face, So a man’s heart reveals the man.
Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.For we walk by faith, not by sight.
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance; for you serve the Lord Christ.
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť.He who follows righteousness and mercy Finds life, righteousness, and honor.
Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!For what will it profit a man if he gains the whole world, and loses his own soul?
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.My flesh and my heart fail; But God is the strength of my heart and my portion forever.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.For “He who would love life And see good days, Let him refrain his tongue from evil, And his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good; Let him seek peace and pursue it.”
Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.For You are my rock and my fortress; Therefore, for Your name’s sake, Lead me and guide me.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.To everything there is a season, A time for every purpose under heaven.
Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.Show me Your ways, O Lord; Teach me Your paths.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“And Jesus said to them, “I am the bread of life. He who comes to Me shall never hunger, and he who believes in Me shall never thirst.”
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.Surely goodness and mercy shall follow me All the days of my life; And I will dwell in the house of the Lord Forever.
A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.In that I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments, His statutes, and His judgments, that you may live and multiply; and the Lord your God will bless you in the land which you go to possess.
Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.
Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.Do not say, “Why were the former days better than these?” For you do not inquire wisely concerning this.
Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.He who keeps instruction is in the way of life, But he who refuses correction goes astray.
Kto rozvíja svoj um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.Pursue peace with all people, and holiness, without which no one will see the Lord.

Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.
Predošlý12345Ďalší

Biblický verš dňa

Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!