DailyVerses.net

69 Bible Verses about Speaking

« Proverbs 18:21 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.Kielen varassa on elämä ja kuolema – niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää.
A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.
Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon.
Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen.
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.Lohduttava puhe antaa elämänrohkeutta, petollinen sana murtaa mielen.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.
But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken.Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili.
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan.
Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.Avaa sinä suusi hiljaisten puolesta, hanki oikeutta syrjityille.
Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues.Paljossa puheessa vaanii synti, viisas se, joka kielensä hillitsee.
A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!Mikä ilo, kun löytyy sattuva vastaus, oikea sana oikeaan aikaan!
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Sävyisä vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana nostaa vihan.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Juorukellolta salaisuus karkaa, uskotulla ystävällä se on tallessa.
We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa.
If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin.
Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.Viisaan sanat saavuttavat suosiota, mutta tyhmän nielee hänen oma suunsa.
My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.Siksi minun suuni tulvii kiitosta ja alati ylistää ihanuuttasi.
What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.Niinpä se, mitä te sanotte pimeässä, kuullaan päivänvalossa, ja mitä te neljän seinän sisällä kuiskaatte toisen korvaan, se kuulutetaan julki katoilta.
And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja.
In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin.
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.
Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed.Jos harkinta puuttuu, hanke kaatuu, jos on neuvonantajia, se onnistuu.
Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done.Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!

Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni!
Previous123Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies