DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Únor 2018)

28. února 2018

Tu jim Pavel prohlásil: „Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm – v Ježíše.“

27. února 2018

Sleduj stopy svých nohou,
všechny tvé cesty ať jsou pevné.

26. února 2018

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

25. února 2018

Jan 11:40Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“

24. února 2018

Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí
a své věci spravuje dle práva.

23. února 2018

1. Janův 5:21Děti, varujte se modlářství.

22. února 2018

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.

21. února 2018

Přísloví 15:16Je lépe mít málo a bát se Hospodina,
než mít velký poklad a s ním neklid.

20. února 2018

1. Petrův 1:3Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.

19. února 2018

Obdařím je i okolí svého pahorku požehnáním a v pravý čas sešlu vydatný déšť; budou to deště požehnání.

18. února 2018

Žalm 16:2Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku,
moje dobro, nad tebe není.“

17. února 2018

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.

16. února 2018

A já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky.

15. února 2018

Duše štědrá bude nasycena tukem,
a kdo občerstvuje, bude též občerstven.

14. února 2018

1. Korintským 13:3A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

13. února 2018

Lukáš 6:30Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.

12. února 2018

Panovník Hospodin je moje síla.
Učinil mé nohy hbité jako nohy laně,
po posvátných návrších mi dává šlapat.

11. února 2018

Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘

10. února 2018

Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.

9. února 2018

Napravo ani nalevo se neuchyluj,
odvrať od zlého svou nohu.

8. února 2018

Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘.

7. února 2018

Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

6. února 2018

Přísloví 13:12Dlouhým čekáním zemdlívá srdce,
kdežto splněná touha je stromem života.

5. února 2018

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.

4. února 2018

Když se tedy čímkoli z toho provinil, ať vyzná, čím se prohřešil.

3. února 2018

Hoře si ze srdce vykliď
a drž si od těla zlo,
vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé.

2. února 2018

Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

1. února 2018

Jakubův 4:2Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte.

Biblický verš dne

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!