DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma hledání

«Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29:13»
Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat, dá se vám najít. Když ho opustíte, opustí vás.Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.
Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte.Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo mé jak suchá země prahnoucí po vodě.Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.
Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní!Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl.Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.
Ať v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo tě hledají!V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.
Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte.Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, ať žijete!Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít!
Odpovídal jsem těm, kdo se neptali, dal jsem se najít těm, kdo o mě nestáli. Národu, který mé jméno nevzýval, jsem říkal: „Jsem tu! Jsem tu!“Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno.
Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené.Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají.Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.
I draví lvi někdy strádají a hladovějí, hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybí.I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.
Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám!Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.
Hledejte dobré, a ne zlé, ať žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáte.Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.
Kdo našel manželku, ten našel štěstí, Hospodin jej svou přízní obdařil.Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.
Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
Právě tak zachutná tvé duši moudrost – najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje tě nezklame!Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.
Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla.Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji.

Biblický verš dne

Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!