DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma závislost na Bohu

«Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj… Izajáš 41:13»
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.A man's heart deviseth his way: but the Lord directeth his steps.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.
Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the Lord, that shall stand.
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength.
Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.
Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod.The Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.
Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.Except the Lord build the house, they labour in vain that build it: except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.
Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha,“ podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine.When I said, My foot slippeth; thy mercy, O Lord, held me up.
Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.
V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost.I called upon the Lord in distress: the Lord answered me, and set me in a large place.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.
Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.So then they that are in the flesh cannot please God.
Nezmocnili se země svým mečem, vítězství jim nedobyla jejich paže, nýbrž tvá pravice, tvoje paže, a světlo tvé tváře, neboť jsi v nich našel zalíbení.For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them: but thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favour unto them.
Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!Turn us again, O Lord God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.
Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.For as we have many members in one body, and all members have not the same office: So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.

V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm.In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider: God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!