DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Debt

«The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous sheweth mercy, and giveth. Psalm 37:21»
The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous sheweth mercy, and giveth.De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen.
Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again.Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.
The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender.Een rijke heeft macht over armen, wie leent is de slaaf van zijn geldschieter.
For the Lord thy God blesseth thee, as he promised thee: and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow; and thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee.Dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals Hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.
Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’
No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Bible verse of the day

Let every thing that hath breath praise the Lord.
Praise ye the Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Yea, though I walk
through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil:
for thou art with me;
thy rod and thy staff they comfort me.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Let every thing that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies