DailyVerses.net

45 Bible Verses about Evil

« Roomalaiskirje 12:21 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan.
I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught; avoid them.Kehotan teitä, veljet, varomaan niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta ja houkuttelevat teitä luopumaan niistä opetuksista, jotka olette saaneet. Pysykää heistä erossa.
And he said, “What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.”Ja hän jatkoi: »Se mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet.»
For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan.
The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta.
As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today.Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin.
Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good.Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä.
See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille.
Be angry and do not sin; do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil.Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne, ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako Paholaiselle tilaisuutta.
But test everything; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta.
Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.
O you who love the Lord, hate evil! He preserves the lives of his saints; he delivers them from the hand of the wicked.Te, jotka rakastatte Herraa, vihatkaa pahaa! Herra on omiensa turva, hän pelastaa heidät pahojen käsistä.
Hatred stirs up strife, but love covers all offenses.Viha ajaa ihmiset toisiaan vastaan, rakkaus peittää paljotkin rikkomukset.
I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta.
Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it.Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa!
Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.Näin sanoo Herra Sebaot: – Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta. Leskeä ja orpoa, muukalaista ja köyhää älkää sortako, älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne.
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.
The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen.Herra pelastaa vastedeskin minut kaikesta pahasta ja vie minut turvaan taivaalliseen valtakuntaansa. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.
Wash yourselves; make yourselves clean; remove the evil of your deeds from before my eyes; cease to do evil.Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa.
Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me.Tee kulkuni vakaaksi ohjeillasi, älä anna minkään vääryyden vallita minua.

The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth.Herra kääntyy pahantekijöitä vastaan, heidän muistonsakin hän hävittää maan päältä.
Previous12Next

Read more

Comments
For we all stumble in many ways. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies