DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

46 Bible Verses about Money

«Hebrews 13:5»
Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.
But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.
The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.
He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance with increase: this is also vanity.Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.
Honour the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase.Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.
Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.
And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’
For where your treasure is, there will your heart be also.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.
Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy.Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.
His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken: but the Lord upholdeth the righteous.Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.
A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.
Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.
For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.
I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.

For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.
Previous12Next

Bible verse of the day

I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies