DailyVerses.net

22 Bijbelteksten over Eerlijkheid

« 羅 馬 書 13:7 »

NBV BGT NBG BB
X
CUV
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.小 子 們 哪 , 我 們 相 愛 , 不 要 只 在 言 語 和 舌 頭 上 , 總 要 在 行 為 和 誠 實 上 。
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.正 直 人 的 純 正 必 引 導 自 己 ; 奸 詐 人 的 乖 僻 必 毀 滅 自 己 。
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.行 仁 義 公 平 比 獻 祭 更 蒙 耶 和 華 悅 納 。
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.我 們 若 說 是 與 神 相 交 , 卻 仍 在 黑 暗 裡 行 , 就 是 說 謊 話 , 不 行 真 理 了 。
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.凡 人 所 當 得 的 , 就 給 他 。 當 得 糧 的 , 給 他 納 糧 ; 當 得 稅 的 , 給 他 上 稅 ; 當 懼 怕 的 , 懼 怕 他 ; 當 恭 敬 的 , 恭 敬 他 。
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.清 心 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 得 見 神 。
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.乖 僻 人 播 散 紛 爭 ; 傳 舌 的 , 離 間 密 友 。
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.你 當 竭 力 在 神 面 前 得 蒙 喜 悅 , 作 無 愧 的 工 人 , 按 著 正 意 分 解 真 理 的 道 。
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.你 當 默 然 倚 靠 耶 和 華 , 耐 性 等 候 他 ; 不 要 因 那 道 路 通 達 的 和 那 惡 謀 成 就 的 心 懷 不 平 。
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.惟 獨 從 上 頭 來 的 智 慧 , 先 是 清 潔 , 後 是 和 平 , 溫 良 柔 順 , 滿 有 憐 憫 , 多 結 善 果 , 沒 有 偏 見 , 沒 有 假 冒 。
Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.多 有 財 利 , 行 事 不 義 , 不 如 少 有 財 利 , 行 事 公 義 。
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.你 手 若 有 行 善 的 力 量 , 不 可 推 辭 , 就 當 向 那 應 得 的 人 施 行 。
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.不 義 之 財 毫 無 益 處 ; 惟 有 公 義 能 救 人 脫 離 死 亡 。
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.我 的 弟 兄 們 , 最 要 緊 的 是 不 可 起 誓 ; 不 可 指 著 天 起 誓 , 也 不 可 指 著 地 起 誓 , 無 論 何 誓 都 不 可 起 。 你 們 說 話 , 是 , 就 說 是 ; 不 是 , 就 說 不 是 , 免 得 你 們 落 在 審 判 之 下 。
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.施 恩 與 人 、 借 貸 與 人 的 , 這 人 事 情 順 利 ; 他 被 審 判 的 時 候 要 訴 明 自 己 的 冤 。
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.沒 有 人 點 燈 用 器 皿 蓋 上 , 或 放 在 床 底 下 , 乃 是 放 在 燈 臺 上 , 叫 進 來 的 人 看 見 亮 光 。
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.你 也 必 明 白 仁 義 、 公 平 、 正 直 、 一 切 的 善 道 。
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.你 的 眼 目 要 向 前 正 看 ; 你 的 眼 睛 當 向 前 直 觀 。
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.你 們 納 糧 , 也 為 這 個 緣 故 ; 因 他 們 是 神 的 差 役 , 常 常 特 管 這 事 。
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.說 謊 言 的 嘴 為 耶 和 華 所 憎 惡 ; 行 事 誠 實 的 , 為 他 所 喜 悅 。
Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.彼 得 說 : 亞 拿 尼 亞 ! 為 甚 麼 撒 但 充 滿 了 你 的 心 , 叫 你 欺 哄 聖 靈 , 把 田 地 的 價 銀 私 自 留 下 幾 分 呢 ? 田 地 還 沒 有 賣 , 不 是 你 自 己 的 麼 ? 既 賣 了 , 價 銀 不 是 你 作 主 麼 ? 你 怎 麼 心 裡 起 這 意 念 呢 ? 你 不 是 欺 哄 人 , 是 欺 哄 神 了 。
Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.掩 蓋 的 事 沒 有 不 露 出 來 的 ; 隱 藏 的 事 , 沒 有 不 被 人 知 道 的 。

Lees meer

Opmerkingen
Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...