DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Eerlijkheid

«Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 1 Johannes 3:18»
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.The integrity of the upright will guide them, But the perversity of the unfaithful will destroy them.
De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.To do righteousness and justice Is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.Blessed are the pure in heart, For they shall see God.
Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.
Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.
Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.Better is a little with righteousness, Than vast revenues without justice.
Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your hand to do so.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.
Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath. But let your “Yes” be “Yes,” and your “No,” “No,” lest you fall into judgment.
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.A good man deals graciously and lends; He will guide his affairs with discretion.
Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter may see the light.
Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.Lying lips are an abomination to the Lord, But those who deal truthfully are His delight.
Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.Let your eyes look straight ahead, And your eyelids look right before you.
Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.Then you will understand righteousness and justice, Equity and every good path.
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.For because of this you also pay taxes, for they are God’s ministers attending continually to this very thing.
Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden.For there is nothing covered that will not be revealed, nor hidden that will not be known.
Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men but to God.”

Bijbeltekst van de dag

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

Willekeurige Bijbeltekst

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...