DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Eerlijkheid

Nieuwe BijbelvertalingNueva Versión Internacional
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.
Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.A los justos los guía su integridad; a los falsos los destruye su hipocresía.
De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios.
Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los impuestos; si deben contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban respeto, muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle honor.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los buenos amigos.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
NVI | zegen hart
Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.Guarda silencio ante el Señor, y espera en él con paciencia; no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados.
NVI | leven geduld
Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte.
Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo.
Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa. Que su «sí» sea «sí», y su «no», «no», para que no sean condenados.
Beter een schamel bezit, ​rechtvaardig​ verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door ​onrecht.Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia.
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.Bien le va al que presta con generosidad, y maneja sus negocios con justicia.
Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz.
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar.
NVI | geld hebzucht
Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en ​rechtvaardig​ is, dan volg je altijd het juiste spoor.Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino.
Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.Pon la mirada en lo que tienes delante; fija la vista en lo que está frente a ti.
Bijbeltekst van de dag
1 Petrus 2:2
En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...