DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Egoisme

«Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility… Philippians 2:3»
Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.
Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.No one should seek their own good, but the good of others.
De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.
Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice.
De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed.
Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.
Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.
Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.
Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.
Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag.Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain.
Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.However, I consider my life worth nothing to me; my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me—the task of testifying to the good news of God’s grace.
En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me.”
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.

Bijbeltekst van de dag

Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...