DailyVerses.net

12 Bijbelteksten over het Erkennen van God

« 1 Johannes 4:15 »

NBV BGT NBG BB
X
ESV
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.
En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.
Want er staat geschreven: 'Zo waar ik leef - zegt de Heer -, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.'For it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.”
Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.“The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. selaI acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity; I said, “I will confess my transgressions to the Lord,” and you forgave the iniquity of my sin. Selah
Wie is hij, die koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. selaWho is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory! Selah
Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels.
Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.No one who denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android