DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geduld

«Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is, stapelt… Spreuken 14:29»
Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is, stapelt dwaasheid op dwaasheid.Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful.
Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.
Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love.
Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.
Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.
Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!
Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.Wait for the Lord; be strong, and let your heart take courage; wait for the Lord!
De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.The Lord will fight for you, and you have only to be silent.
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience.
Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus.
Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op.For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning.
In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.
En toch wacht de HEER op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht.Therefore the Lord waits to be gracious to you, and therefore he exalts himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice; blessed are all those who wait for him.
Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love.
Toch heeft Christus Jezus zich juist over mij ontfermd om allereerst in mijn geval zijn grote geduld te tonen. Zo werd ik een voorbeeld voor allen die in Hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life.
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.
Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.But the one who endures to the end will be saved.
Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.Preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.
Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.
Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love; and he relents over disaster.
Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een goddeloze hoeft op niets te hopen.The hope of the righteous brings joy, but the expectation of the wicked will perish.

Bijbeltekst van de dag

Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...