DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geduld

Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is, stapelt dwaasheid op dwaasheid.Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.
Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.
Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.
Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.
Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.
Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.Wait for the Lord; be strong and take heart and wait for the Lord.
De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.The Lord will fight for you; you need only to be still.
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.
Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.
Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op.For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime; weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning.
In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.In the morning, Lord, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly.
En toch wacht de HEER op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht.Yet the Lord longs to be gracious to you; therefore he will rise up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him!
Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love.
Toch heeft Christus Jezus zich juist over mij ontfermd om allereerst in mijn geval zijn grote geduld te tonen. Zo werd ik een voorbeeld voor allen die in Hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life.
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.
Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.But the one who stands firm to the end will be saved.
Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction.
Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.
Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity.
Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een goddeloze hoeft op niets te hopen.The prospect of the righteous is joy, but the hopes of the wicked come to nothing.

Bijbeltekst van de dag

Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...