DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geld

«Let your conversation be without covetousness; and be content with such things… Hebrews 13:5»
Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.
Bezit aan vluchtigheid ontsproten, wordt minder, maar wie met zijn hand bijeenbrengt, vermeerdert zijn bezit.Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.
Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet.Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.
De zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe.The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.
Wie het geld liefheeft, wordt van geld nooit verzadigd, en wie de overvloed liefheeft, niet van inkomsten. Ook dat is vluchtig.He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance with increase: this is also vanity.
Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst.Honour the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase.
Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat met verwarring erbij.Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.
En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.For where your treasure is, there will your heart be also.
Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud, en het verwerven van inzicht is verkieslijker dan zilver!How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.
Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten.Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy.
Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En: geef mij geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood.Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.
Het verlangen van de mens is zijn goedertierenheid, maar een arme is beter dan een leugenachtige man.The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.
Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele goddelozen. Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen.A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken: but the Lord upholdeth the righteous.
Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet. Laat u uw ogen erover vliegen, dan is het er niet meer, want het vliegt direct weg, als een arend die naar de hemel vliegt.Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.
Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom, goede gunst dan zilver en dan goud.A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.
Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
Bezit baat niet op de dag van de verbolgenheid, maar gerechtigheid redt van de dood.Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.
Het bezit van een rijke is zijn sterke stad, als een hoge muur, in zijn verbeelding.The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.

In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit.I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Willekeurige Bijbeltekst

De gift van een mens maakt ruimte voor hem,
en leidt hem in de tegenwoordigheid van groten.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...