DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

46 Bijbelteksten over Geld

«Hebreeën 13:5»
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.
Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.
Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.
Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.He that loveth silver shall not be satisfied with silver; nor he that loveth abundance with increase: this is also vanity.
Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.Honour the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase.
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.For where your treasure is, there will your heart be also.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.
Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy.
Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.
Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.
Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken: but the Lord upholdeth the righteous.
Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.
Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.
Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.

Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft.

Willekeurige Bijbeltekst

De HEER, je God, zal in je midden zijn,
hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen,
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.

Bijbeltekst van de dag

Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...