DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is… Spreuken 4:23»
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem.
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos; e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.
Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio.
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado; porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao teu pescoço; escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens.
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento.
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos.
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne.
Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco palrador será transtornado.
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor.
Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.De todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos teus mandamentos.
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio.
Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu!
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração.
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.

Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...