DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is… Spreuken 4:23»
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? “I the Lord search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve.”
Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.You will seek me and find me when you seek me with all your heart.
Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed.
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.
Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’But the Lord said to Samuel, “Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.
Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.For where your treasure is, there your heart will be also.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity.
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.
Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.
Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.
Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my Rock and my Redeemer.
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.He heals the brokenhearted and binds up their wounds.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.Truly I tell you, if anyone says to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them.

Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Vereer de HEER, jullie God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekten.

Willekeurige Bijbeltekst

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Vereer de HEER, jullie God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...