DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is… Spreuken 4:23»
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.
Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.As in water face reflects face, So a man’s heart reveals the man.
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.The heart is deceitful above all things, And desperately wicked; Who can know it? I, the Lord, search the heart, I test the mind, Even to give every man according to his ways, According to the fruit of his doings.
Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.Do not let your adornment be merely outward—arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel— rather let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God.
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.
Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.May He grant you according to your heart’s desire, And fulfill all your purpose.
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.Create in me a clean heart, O God, And renew a steadfast spirit within me.
Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’But the Lord said to Samuel, “Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees; for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.Let not mercy and truth forsake you; Bind them around your neck, Write them on the tablet of your heart, And so find favor and high esteem In the sight of God and man.
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.For where your treasure is, there your heart will be also.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.My son, do not forget my law, But let your heart keep my commands; For length of days and long life And peace they will add to you.
Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.I will give you a new heart and put a new spirit within you; I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh.
Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.Be of good courage, And He shall strengthen your heart, All you who hope in the Lord.
Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.
Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.Let the words of my mouth and the meditation of my heart Be acceptable in Your sight, O Lord, my strength and my Redeemer.
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.He heals the brokenhearted And binds up their wounds.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be removed and be cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says.

Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.I will praise You with uprightness of heart, When I learn Your righteous judgments.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...