DailyVerses.net
<

Johannes 13 - NBG & KJV

>
Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen.

Bijbelteksten

« John 13:14 »

NBV BGT NBG BB
X
KJV
Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het.Ye call me Master and Lord: and ye say well; for so I am.
Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen.If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another's feet.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.
Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android