DailyVerses.net
<

Johannes 13 - NBG & NKJV

>
Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen.

Bijbelteksten


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het.You call Me Teacher and Lord, and you say well, for so I am.
Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen.If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.Most assuredly, I say to you, he who receives whomever I send receives Me; and he who receives Me receives Him who sent Me.
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.A new commandment I give to you, that you love one another; as I have loved you, that you also love one another.
Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.“By this all will know that you are My disciples, if you have love for one another.”
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android