DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Planning

«Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3»
Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla?
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Que te conceda lo que tu corazón desea; que haga que se cumplan todos tus planes.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Cuando falta el consejo, fracasan los planes; cuando abunda el consejo, prosperan.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor.
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos —afirma el Señor—.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.No te afanes acumulando riquezas; no te obsesiones con ellas.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría.
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre la tierra!
Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas.
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios.
Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.No envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos. Porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad.

Bijbeltekst van de dag

Bevestig mijn schreden naar uw toezegging, laat generlei onrecht over mij heersen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...