DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Prediker - NBG & ESV

Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen. De link werkt alleen als je ingelogd bent bij debijbel.nl.

Prediker 1
Prediker 2
Prediker 3
Prediker 4
Prediker 5
Prediker 6
Prediker 7
Prediker 8
Prediker 9
Prediker 10
Prediker 11
Prediker 12

Bijbelteksten

Nederlands BijbelgenootschapEnglish Standard Version
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him—a threefold cord is not quickly broken.
Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.Say not, “Why were the former days better than these?” For it is not from wisdom that you ask this.
Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income; this also is vanity.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.For everything there is a season, and a time for every matter under heaven.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.Two are better than one, because they have a good reward for their toil.
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up!
Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt.As you do not know the way the spirit comes to the bones in the womb of a woman with child, so you do not know the work of God who makes everything.
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.For in much wisdom is much vexation, and he who increases knowledge increases sorrow.
Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.I perceived that there is nothing better for them than to be joyful and to do good as long as they live; also that everyone should eat and drink and take pleasure in all his toil—this is God's gift to man.
Weer dus het verdriet uit uw ​hart​ en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.Remove vexation from your heart, and put away pain from your body, for youth and the dawn of life are vanity.
Bijbeltekst van de dag
Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...