DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Relaties

«Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of… Ecclesiastes 4:12»
En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.
Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.A wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies.
Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up.
En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.
Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord.Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.
Alles aan u is mooi, Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan u.You are altogether beautiful, my darling; there is no flaw in you.
Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.
Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar.Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.
Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.Two are better than one, because they have a good return for their labor.
Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness?
Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.The Lord God said, “It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him.”
Huis en bezit zijn een erfenis van de vaderen, maar een verstandige vrouw is van de HEERE.Houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord.
En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.
Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband.
IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.As iron sharpens iron, so one person sharpens another.
Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.Am I now trying to win the approval of human beings, or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ.
Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.
Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior.
Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom, goede gunst dan zilver en dan goud.A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.
Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.
Eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.‘Honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’
Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband.

Bijbeltekst van de dag

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...