DailyVerses.net

12 Bijbelteksten over Schulden

« Romains 13:7 »

NBV BGT NBG BB
X
SG21
De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.Le méchant emprunte, et il ne rend pas; le juste est compatissant, et il donne.
Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Rendez à chacun ce qui lui est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur.
Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.Donne à toute personne qui t’adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer.
Wanneer de Here, uw God, u zegent, zoals Hij u beloofd heeft, dan zult gij aan vele volken lenen, maar zelf zult gij niet ter leen ontvangen; gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen.L'Eternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d’emprunt, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi.
De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener.Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête.
Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder.
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas.
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent.

Lees meer

Opmerkingen
Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...