DailyVerses.net

15 Bijbelteksten over het Verstand

« Efeziërs 5:15-16 »

NBV BGT NBG BB
X
CEI
Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi; profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi.
Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra.
Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente».
Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.Chi acquista senno ama se stesso e chi agisce con prudenza trova fortuna.
Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.Perchèmolta sapienza, molto affanno; chi accresce il sapere, aumenta il dolore.
Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.L'accorto vede il pericolo e si nasconde, gli inesperti vanno avanti e la pagano.
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.Il ferro si aguzza con il ferro e l'uomo aguzza l'ingegno del suo compagno.
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.Chi è saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza.
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità.
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquistato la prudenza.
Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.
Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato.
Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de gekruisigde.Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso.
Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.Lo stolto disprezza la correzione paterna; chi tiene conto dell'ammonizione diventa prudente.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android