DailyVerses.net

15 Bijbelteksten over het Verstand

« Efeziërs 5:15-16 »

NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.
Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.Set your mind on things above, not on things on the earth.
Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’
Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.
Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.For in much wisdom is much grief, And he who increases knowledge increases sorrow.
Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.
Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.For since the creation of the world His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse.
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.Happy is the man who finds wisdom, And the man who gains understanding.
Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.
Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith.
Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de gekruisigde.For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.
Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android