DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vriendschap

Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.
Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends.
Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer.A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.
Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden.Whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity!
Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up!
Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God.
En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him—a threefold cord is not quickly broken.
Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg, en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden.A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.
Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten; of hij zou de vreze van de Almachtige verlaten.He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.And this commandment we have from him: whoever loves God must also love his brother.
IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.Iron sharpens iron, and one man sharpens another.
Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.Two are better than one, because they have a good reward for their toil.
Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.Do not be deceived: “Bad company ruins good morals.”
Verlaat uw vriend en de vriend van uw vader niet, ga het huis van uw broer niet binnen op de dag van uw ongeluk. Beter een buur die nabij is, dan een broer ver weg.Do not forsake your friend and your father's friend, and do not go to your brother's house in the day of your calamity. Better is a neighbor who is near than a brother who is far away.
Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.You adulterous people! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you— that is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine.
Eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.
Een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; maar de opstandigen wonen in een dor land.God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land.

Bijbeltekst van de dag

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.

Willekeurige Bijbeltekst

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere.
Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...