DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vriendschap

«Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor… Spreuken 17:17»
Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends.
Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up!
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.Whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends.
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity!
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God.
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him—a threefold cord is not quickly broken.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.Iron sharpens iron, and one man sharpens another.
En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.And this commandment we have from him: whoever loves God must also love his brother.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.Two are better than one, because they have a good reward for their toil.
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.Do not be deceived: “Bad company ruins good morals.”
Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het huis van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.Do not forsake your friend and your father's friend, and do not go to your brother's house in the day of your calamity. Better is a neighbor who is near than a brother who is far away.
Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you— that is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine.
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.You adulterous people! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land.

Bijbeltekst van de dag

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...