DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vriendschap

Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.
Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.A man that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.
En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.Two are better than one; because they have a good reward for their labour.
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.Be not deceived: evil communications corrupt good manners.
Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het huis van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; neither go into thy brother's house in the day of thy calamity: for better is a neighbour that is near than a brother far off.
Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established; That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me.
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.
God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.

Bijbeltekst van de dag

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie