DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vriendschap

Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.Ein Freund steht immer zu dir, ein wahrer Bruder ist er in der Not.
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt.
Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.Viele Gefährten gefährden dich, ein echter Freund ist treuer als ein Bruder.
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.Wer nach Liebe sucht, deckt Vergehen zu, doch wer die Sache aufrührt, vertreibt den Freund.
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.Seht, wie wunderbar schön es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander sind.
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der hinfällt, und keiner ist da, der ihm aufhilft.
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott.
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten stand. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.Ein falscher Mensch sät überall Streit, ein Verleumder kann Freunde entzweien.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.Wer seinem Freund den Beistand versagt, fürchtet den Allmächtigen nicht mehr.
En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.Denkt an das Gebot, das wir von ihm haben, dass der, der Gott liebt, auch seine Geschwister lieben soll.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.Ein Messer wetzt das andere, durch Umgang mit anderen bekommt man den Schliff.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe.
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.Täuscht euch nicht! "Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten."
Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het huis van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.Den Freund und deines Vaters Freund gib niemals auf! Lauf nicht zu deinem Bruder, wenn du in Schwierigkeiten bist! Besser ein Nachbar in der Nähe als ein Bruder in der Ferne.
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zu Gottes Feind.
Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.Denn ich sehne mich sehr danach, euch persönlich kennenzulernen, damit ich euch etwas von dem weitergeben kann, was Gott mir geschenkt hat, und ihr gestärkt werdet — besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren gemeinsamen Glauben gegenseitig ermutigt werden.
Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.Ehre deinen Vater und deine Mutter, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst!
God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.Gott bringt Einsame nach Hause und führt Gefangene hinaus ins Glück. Doch wer sich gegen ihn stellt, bleibt in der Dürre zurück.

Bijbeltekst van de dag

Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...