DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Binnen'

 • Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
  knielen voor de HEER, onze maker.
 • Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.
 • Laten we dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan, opdat niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat.
 • Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven zijn.
 • Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.
 • Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan.
 • Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.
 • Ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, Ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan.”
 • Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,
  een sombere geest verzwakt het lichaam.
 • Al zal de vijgenboom niet bloeien,
  al zal de wijnstok niets voortbrengen,
  al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
  al zal er geen koren op de akkers staan,
  al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
  en geen rund meer binnen de omheining –
  toch zal ik juichen voor de HEER,
  jubelen voor de God die mij redt.
 • Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft,
  terwijl je het hem geven kunt.
 • Schep, o God, een zuiver hart in mij,
  vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
 • Toen ik door zorgen werd overstelpt,
  was uw troost de vreugde van mijn ziel.
 • Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg,
  de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
 • Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
 • Wie niet oprecht is kwijnt weg,
  maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.
 • Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,
  onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
  Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,
  die nieren toetst,
  die ieder naar zijn levenswandel beloont,
  aan ieder geeft wat hij verdient.
 • God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil.
 • Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.
 • Toen Hij op sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen onderweg aren te plukken. ‘Kijk eens!’ zeiden de farizeeën tegen Hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’ Maar Hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ En Hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook heer over de sabbat.’
 • Beter één dag in uw voorhoven
  dan duizend dagen daarbuiten,
  liever op de drempel van Gods huis
  dan wonen in de tenten der goddelozen.
 • Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.
 • Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
  en onrustig in mij.
  Vestig je hoop op God,
  eens zal ik Hem weer loven,
  mijn God, die mij ziet en redt.
 • Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest.’
 • Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.

Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Almaar onvervulde hoop maakt ziek,
vervuld verlangen is een levensboom.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Vereer de HEER, jullie God, dan zal Hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren van ziekten.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Almaar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...