DailyVerses.net
<

Archív (Február 2013)

>

28. februára 2013

Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

27. februára 2013

Vskutku on niesol naše choroby
a našimi bôľmi sa on obťažil,
no my sme ho pokladali za zbitého,
strestaného Bohom a pokoreného.

26. februára 2013

On však bol prebodnutý pre naše hriechy,
strýznený pre naše neprávosti,
na ňom je trest pre naše blaho
a jeho ranami sme uzdravení.

25. februára 2013

Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

24. februára 2013

Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať),
kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.

23. februára 2013

My milujeme, pretože on prvý miloval nás.

22. februára 2013

Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.

21. februára 2013

Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo,
nachádza život, (statočnosť) a česť.

20. februára 2013

Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.

19. februára 2013

Pán je so mnou, nuž nebojím sa;
čože mi môže urobiť človek?

18. februára 2013

Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili,
aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.

17. februára 2013

Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus.

16. februára 2013

Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba:
iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom.

15. februára 2013

Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.

14. februára 2013

Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.

13. februára 2013

Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas:
„Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“

12. februára 2013

Môže človek chodiť po žeravej pahrebe, a nohy si nepopáliť?!

11. februára 2013

Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.

10. februára 2013

Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.

9. februára 2013

Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.

8. februára 2013

Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.

7. februára 2013

On stavia v nebesiach svoju hornú sieň,
jej klenbu zasadil do zeme;
on privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme,
Jahve je jeho meno.

6. februára 2013

Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.

5. februára 2013

Ten, kto je, nech nepohŕda tým, kto neje, a kto neje, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal.

4. februára 2013

Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.

3. februára 2013

Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vonkoncom nie! Ale hriech som poznal iba skrze zákon; veď by som nevedel o žiadostivosti, keby zákon nehovoril: „Nepožiadaš!“

2. februára 2013

Vychodia nazmar plány, keď niet porady,
daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.

1. februára 2013

A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.
Komentárov
Biblický verš dňa
Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android