DailyVerses.net
<

Archív (Február 2014)

>

28. februára 2014

Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.

27. februára 2014

Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!

26. februára 2014

Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy
a celým srdcom ho vyhľadávajú.

25. februára 2014

Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

24. februára 2014

A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.

23. februára 2014

Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!

22. februára 2014

Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.

21. februára 2014

Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

20. februára 2014

Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.

19. februára 2014

Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi.

18. februára 2014

Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.

17. februára 2014

„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.

16. februára 2014

Zmiluj sa, Bože, nado mnou
pre svoje milosrdenstvo
a pre svoje veľké zľutovanie
znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.

15. februára 2014

Lahodnosť jazyka je stromom života,
ale poraňuje dušu, keď je nerestný.

14. februára 2014

Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem Kráľa nebies,
ktorého všetky činy sú pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže pokoriť tých,
čo kráčajú v pýche.

13. februára 2014

Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.

12. februára 2014

Hľadajte Pána a jeho moc,
hľadajte vždy jeho tvár.

11. februára 2014

Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha
ako prebývať v stanoch hriešnikov.

10. februára 2014

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA.

9. februára 2014

A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.

8. februára 2014

Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo.

7. februára 2014

Bože, ty si môj Boh,
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody.

6. februára 2014

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska.

5. februára 2014

Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu.

4. februára 2014

A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!

3. februára 2014

Prečo si smutná, duša moja?
A prečo sa chveješ?
Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť,
spásu mojej tváre a môjho Boha.

2. februára 2014

Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom,
pred slávou je však pokora.

1. februára 2014

Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom,
lebo je slasťou môjmu srdcu.
Komentárov
Biblický verš dňa
Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android