DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Marec 2014)

31. marca 2014

Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

30. marca 2014

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

29. marca 2014

A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.

28. marca 2014

Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.

27. marca 2014

Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.
Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam,
ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.

26. marca 2014

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi:
„Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

25. marca 2014

Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!

24. marca 2014

Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“

23. marca 2014

A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí, čo sú povolaní, prisľúbenie večného dedičstva.

22. marca 2014

V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

21. marca 2014

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám.

20. marca 2014

Veď nešťastného musí priateľ ľutovať,
hoci pred Všemocným bázeň potratil.

19. marca 2014

Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

18. marca 2014

Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

17. marca 2014

Aby tak, ako hriech vládol v smrti, aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

16. marca 2014

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo,
ktoré trvá od vekov.
Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti
a na moje priestupky,
ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve,
veď si, Pane, dobrotivý.

15. marca 2014

Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.

14. marca 2014

Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia.

13. marca 2014

Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová; a nikdy nedopustí,
aby bol spravodlivý zmietaný.

12. marca 2014

Nech sa všetko medzi vami deje v láske.

11. marca 2014

Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

10. marca 2014

Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu,
že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov,
zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie.
A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.

9. marca 2014

Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.

8. marca 2014

Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.

7. marca 2014

Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho,
keď zatíska pery, za rozumného.

6. marca 2014

Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom.
Genezis 50:20 | KAT | 6.3.2014 | Boh život zlo

5. marca 2014

Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

4. marca 2014

Pokrytec ničí ústami svojho blížneho,
spravodlivých však vyslobodí poznanie.

3. marca 2014

Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.

2. marca 2014

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.

1. marca 2014

Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu.
Biblický verš dňa
Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!