DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Jún 2015)

30. júna 2015

Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

29. júna 2015

Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi! Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba! Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!

28. júna 2015

On musí rásť a mňa musí ubúdať.
Ján 3:30 | KAT | 28.6.2015 | pokora Ježiš

27. júna 2015

Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi, lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu. I jedli a všetci sa nasýtili, ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín, čo po nich zostali.

26. júna 2015

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.

25. júna 2015

Nech sa ti páčia slová mojich úst
i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou.
Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.

24. júna 2015

Filipanom 4:5
Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.

23. júna 2015

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.

22. júna 2015

Veselé srdce slúži na zdravie,
zronený duch však kosti vysúša.

21. júna 2015

Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Filipanom 4:13 | KAT | 21.6.2015 | Boh sila ochrana

20. júna 2015

Ján 14:27
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.

19. júna 2015

Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,
a zachraňuje zlomených na duchu.

18. júna 2015

Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.

17. júna 2015

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

16. júna 2015

Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas
- oj, akéže je dobré!

15. júna 2015

A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

14. júna 2015

Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote.

13. júna 2015

Bože, stvor vo mne srdce čisté
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

12. júna 2015

Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami.
Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.

11. júna 2015

Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“

10. júna 2015

Božia cesta je čistá,
ohňom je vyskúšané slovo Pánovo.
On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.

9. júna 2015

Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.

8. júna 2015

Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.

7. júna 2015

Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo,
čo z úprimného srdca pravdu hovorí,
čo nepodvádza svojím jazykom,
nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.

6. júna 2015

Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.

5. júna 2015

Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.

4. júna 2015

V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,
čo svoj majetok čestne spravuje.

3. júna 2015

Tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví - bez hriechu - na spásu tým, čo ho očakávajú.

2. júna 2015

Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.

1. júna 2015

Nikdy nezakolíše.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý.
Biblický verš dňa
Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!