DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Júl 2015)

31. júla 2015

Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?

30. júla 2015

Naša pomoc v mene Pánovom,
ktorý stvoril nebo i zem.
Žalmy 124:8 | KAT | 30.7.2015 | stvorenie Boh nebo

29. júla 2015

Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!

28. júla 2015

I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.

27. júla 2015

Pán je so mnou, nuž nebojím sa;
čože mi môže urobiť človek?
Žalmy 118:6 | KAT | 27.7.2015 | strach ochrana

26. júla 2015

Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu.

25. júla 2015

A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.

24. júla 2015

Pánovo meno je pevnou vežou,
spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.

23. júla 2015

Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení.

22. júla 2015

Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!

21. júla 2015

Očakávaj Pána a buď statočný;
srdce maj silné a drž sa Pána.

20. júla 2015

Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.

19. júla 2015

Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.

18. júla 2015

Nakloň mi srdce k svojej náuke, a nie ku chamtivosti.

17. júla 2015

Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
Hebrejom 3:4 | KAT | 17.7.2015 | stvorenie Boh

16. júla 2015

Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.

15. júla 2015

Základom poznania je bázeň pred Pánom,
(len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.

14. júla 2015

Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.

13. júla 2015

Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!

12. júla 2015

Dal si mi svoj štít záchranný,
pravicou si ma podporil
a tvoja láskavosť ma urobila veľkým.
Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.

11. júla 2015

A povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“
Lukáš 9:48 | KAT | 11.7.2015 | pokora Ježiš

10. júla 2015

Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.

9. júla 2015

Vľúdna odpoveď krotí hnev,
urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.

8. júla 2015

Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.

7. júla 2015

Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.

6. júla 2015

Veď ty si moja sila a moje útočište,
pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.

5. júla 2015

Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.

4. júla 2015

Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.

3. júla 2015

V pokoji sa ukladám a usínam,
lebo len ty, Pane,
ma necháš odpočívať v bezpečí.

2. júla 2015

Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.

1. júla 2015

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.
Biblický verš dňa
Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam, i moja duša, ktorú si vykúpil.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!