DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Júl 2015)

>

31. júla 2015

Rimanom 8:31Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?

30. júla 2015

Žalm 124:8Naša pomoc v mene Pánovom,
ktorý stvoril nebo i zem.

29. júla 2015

Rimanom 12:15Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!

28. júla 2015

Izaiáš 28:29I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.

27. júla 2015

Žalm 118:6Pán je so mnou, nuž nebojím sa;
čože mi môže urobiť človek?

26. júla 2015

Hebrejom 12:2Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu.

25. júla 2015

Ján 14:13A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.

24. júla 2015

Príslovia 18:10Pánovo meno je pevnou vežou,
spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.

23. júla 2015

Efezanom 2:4-5Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení.

22. júla 2015

Galaťanom 5:13Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!

21. júla 2015

Žalm 27:14Očakávaj Pána a buď statočný;
srdce maj silné a drž sa Pána.

20. júla 2015

Ján 7:38Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.

19. júla 2015

Deuteronómium 4:29Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.

18. júla 2015

Žalm 119:36Nakloň mi srdce k svojej náuke,
a nie ku chamtivosti.

17. júla 2015

Hebrejom 3:4Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.

16. júla 2015

1. Korinťanom 10:13Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.

15. júla 2015

Príslovia 1:7Základom poznania je bázeň pred Pánom,
(len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.

14. júla 2015

2. Korinťanom 8:12Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.

13. júla 2015

Kolosanom 3:18-19Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!

12. júla 2015

Žalm 18:36-37Dal si mi svoj štít záchranný,
pravicou si ma podporil
a tvoja láskavosť ma urobila veľkým.
Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.

11. júla 2015

Lukáš 9:48A povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“

10. júla 2015

2. Korinťanom 12:10Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.

9. júla 2015

Príslovia 15:1Vľúdna odpoveď krotí hnev,
urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.

8. júla 2015

Rimanom 13:7Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.

7. júla 2015

Efezanom 5:25-26Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.

6. júla 2015

Žalm 31:4Veď ty si moja sila a moje útočište,
pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.

5. júla 2015

Efezanom 2:8-9Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.

4. júla 2015

Rimanom 15:2Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.

3. júla 2015

Žalm 4:9V pokoji sa ukladám a usínam,
lebo len ty, Pane,
ma necháš odpočívať v bezpečí.

2. júla 2015

1. Petrov 3:15Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.

1. júla 2015

Rimanom 12:1Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.

Biblický verš dňa

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám.

Náhodný Biblický verš

Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!