DailyVerses.net
<

Archív (August 2015)

>

31. augusta 2015

Rimanom 5:7-8
Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.

30. augusta 2015

Rimanom 12:2
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

29. augusta 2015

Žalmy 31:25
Vzmužte sa a majte srdce statočné,
vy všetci, čo dúfate v Pána.

28. augusta 2015

Izaiáš 40:28
Či nevieš? Či si nepočul?
Bohom večnosti je Pán.
On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane,
jeho múdrosť je nevystihnuteľná.

27. augusta 2015

1. Petrov 3:10-11
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.

26. augusta 2015

Príslovia 16:32
Lepšie je byť trpezlivý ako silák,
(lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.

25. augusta 2015

1. Petrov 2:24
Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.

24. augusta 2015

Jakub 1:27
Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.

23. augusta 2015

Žalmy 90:12
A tak nás nauč rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca.

22. augusta 2015

Matúš 10:29-31
Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.

21. augusta 2015

Marek 9:23
Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“

20. augusta 2015

Príslovia 19:8
Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád,
kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.

19. augusta 2015

Efezanom 5:2
A žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!

18. augusta 2015

Hebrejom 13:1-2
Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.

17. augusta 2015

Príslovia 23:24
Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom.

16. augusta 2015

Ján 13:20
Veru, veru, hovorím vám: »Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.«

15. augusta 2015

Lukáš 12:15
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“

14. augusta 2015

Žalmy 16:11
Ukážeš mi cestu života.
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť.

13. augusta 2015

1. Korinťanom 15:3-4
Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.

12. augusta 2015

Matúš 12:36
No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.

11. augusta 2015

Príslovia 17:17
Priateľ miluje v každý čas
a v súžení je z neho brat.

10. augusta 2015

2. Korinťanom 5:21
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

9. augusta 2015

1. Jánov 3:1
Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.

8. augusta 2015

Žalmy 24:1
Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa,
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.

7. augusta 2015

Marek 8:36
Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!

6. augusta 2015

Izaiáš 40:8
Tráva zoschne, kvet zvädne,
ale slovo nášho Boha trvá naveky.

5. augusta 2015

Žalmy 120:2
Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.

4. augusta 2015

Efezanom 1:7
V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti.

3. augusta 2015

Matúš 7:13-14
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!

2. augusta 2015

Žalmy 16:1
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

1. augusta 2015

1. Korinťanom 15:22
Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.
Komentárov
Biblický verš dňa
Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android