DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (August 2015)

31. augusta 2015

Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.

30. augusta 2015

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

29. augusta 2015

Vzmužte sa a majte srdce statočné,
vy všetci, čo dúfate v Pána.

28. augusta 2015

Či nevieš? Či si nepočul?
Bohom večnosti je Pán.
On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane,
jeho múdrosť je nevystihnuteľná.

27. augusta 2015

Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.

26. augusta 2015

Lepšie je byť trpezlivý ako silák,
(lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.

25. augusta 2015

Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.

24. augusta 2015

Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.

23. augusta 2015

A tak nás nauč rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca.

22. augusta 2015

Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.

21. augusta 2015

Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“

20. augusta 2015

Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád,
kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.

19. augusta 2015

A žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!

18. augusta 2015

Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.

17. augusta 2015

Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom.

16. augusta 2015

Veru, veru, hovorím vám: »Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.«

15. augusta 2015

A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“

14. augusta 2015

Ukážeš mi cestu života.
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť.

13. augusta 2015

Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.

12. augusta 2015

No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Matúš 12:36 | KAT | 12.8.2015 | hovorenie súd

11. augusta 2015

Priateľ miluje v každý čas
a v súžení je z neho brat.

10. augusta 2015

Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

9. augusta 2015

Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.
1. Jánov 3:1 | KAT | 9.8.2015 | láska Otec deti

8. augusta 2015

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa,
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.

7. augusta 2015

Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!

6. augusta 2015

Tráva zoschne, kvet zvädne,
ale slovo nášho Boha trvá naveky.

5. augusta 2015

Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.

4. augusta 2015

V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti.

3. augusta 2015

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!

2. augusta 2015

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

1. augusta 2015

Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.
Biblický verš dňa
Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!